Palvelut

Kokonaisvaltaista rakennusalan konsultointipalvelua

 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Kokonaissuunnittelu
 • Rakennesuunnittelu
 • Korjausrakentaminen
 • Rakennuttaminen
 • Työmaavalvonta
 • Kuntoarviot

k-ikonit-isot-arkkitehtis2Kokonaisvaltaista suunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia uudis- ja korjausrakennushankkeisiin.

 

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijamme huolehtii suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta siten, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Hän vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta suunnittelu- ja rakennustyön ajan. Yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa, pääsuunnittelijamme kokoaa suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, vastaa niiden riittävyydestä ja ristiriidattomuudesta sekä varmistaa, että hankkeen kaikilla osapuolilla on tarvittava tieto tehtävän suorittamiskeksi. Pääsuunnittelijamme huolehtii muiden suunnittelijoiden kanssa yhteistyön järjestämisestä sekä vastaa hankkeen suunnitteluun varatun aikataulun riittävyydestä ja varmistaa suunnitelmien valmistuttua niiden ristiriidattomuuden.

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtimme suunnittelevat yksilöllisiä sekä korkeatasoisia asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja kustannustehokkaasti. Meillä on vahva kokemus kauppa- ja liikerakennusten, koulujen-, päiväkotien sekä asuin- ja vapaa-ajanrakennusten suunnittelutehtävistä. Suunnittelussa lähtökohtina ovat toimivat pohjaratkaisut, esteettömyys, turvallisuus, energiatehokkuus sekä tilaajan tarpeiden yhdistämien rakennuspaikan vaatimuksiin. Haluamme osaltamme huolehtia toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävästä rakentamisesta.

Käytössämme ovat viimeisimmät tietomallipohjaiset suunnitteluohjelmistot. Toimeksiannon laajuudesta riippuen, laadimme havainnollisen 3D-tietomallin, rakennuslupakuvat ja muut tarvittavat piirustukset sekä liiteasiakirjat.

Sisustussuunnittelu

Tarjoamme sisustussuunnittelupalvelua muiden toimeksiantojemme yhteydessä. Yhdistettäessä sisustussuunnittelu osaksi arkkitehtisuunnittelua, voimme huomioida pienimätkin yksityiskohdat luonnossuunnittelusta alkaen. Tavoitteenamme on lopputulos, jossa toteutuvat asiakkaan toive ja mielikuva viihtyisästä ja toimivasta tilasta.

Uudisrakennushankkeet

 • Teollisuusrakennukset ja -kiinteistöt
 • Liikerakennukset ja- kiinteistöt
 • Julkiset rakennukset ja -kiinteistöt
 • Asuinrakennukset ja -kiinteistöt
 • Vapaa-ajanasunnot
 • Laajennukset

Korjausrakennushankkeet

 • Linjasaneeraukset
 • Kiinteistöjen laajennukset
 • Vesikattokorjaukset
 • Julkisivu- ja parvekekorjaukset
 • Ikkuna- ja oviremontit
 • Hissien jälkiasennukset
 • Ullakkorakentaminen
 • Käyttötarkoituksen muutokset

K-Suunnittelu Korjausrakennussuunnittelu-esite
Lataa esite (pdf)

k-ikonit-isot-arkkitehtis2Kokonaisvaltaista suunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia uudis- ja korjausrakennushankkeisiin.

 

KOKONAISSUUNNITTELU

Kokonaissuunnittelu perustuu ammattitaitomme kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen suunnittelun kaikilla osa-alueilla. Yhteistyö luotettavien LVIS-suunnittelijoiden kanssa mahdollistaa myös LVI- ja sähkösuunnittelun yhdistämisen osaksi kokonaissuunnittelua. Tarvittaessa tilaaja saa kaikki tarvitsemansa suunnitelmat yhdellä sopimuksella, jolloin hänen ei tarvitse huolehtia suunnittelualojen yhteen sovittamisesta ja koordinoinnista. Suunnittelun keskittämisellä saavutetaan paras toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Suunnittelutiimimme huomioi kunkin hankkeen erityispiirteet sekä laatii tarvittavat suunnitelmat ja valvoo omalta osaltaan hankkeen toteutumista alusta loppuun.

Uudisrakennushankkeet

 • Teollisuusrakennukset ja -kiinteistöt
 • Liikerakennukset ja- kiinteistöt
 • Julkiset rakennukset ja -kiinteistöt
 • Asuinrakennukset ja -kiinteistöt
 • Vapaa-ajanasunnot
 • Laajennukset

Korjausrakennushankkeet

 • Linjasaneeraukset
 • Kiinteistöjen laajennukset
 • Vesikattokorjaukset
 • Julkisivu- ja parvekekorjaukset
 • Ikkuna- ja oviremontit
 • Hissien jälkiasennukset
 • Ullakkorakentaminen
 • Käyttötarkoituksen muutokset

k-ikonit-isot-rakennesuunnRakennesuunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia uudis- ja korjausrakennushankkeisiin.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU

Rakennesuunnittelijamme tehtäviin kuuluvat mm. perustus-, runko-, ja rakennejärjestelmien suunnittelu, rakenteiden lujuustarkastelut sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen. Rakennesuunnitelmista selviävät kaikki työmaan tarvitsemat tiedot perustuksista vesikattoon. Suunnitelmat sisältävät tarvittavat tasopiirustukset, detaljisuunnitelmat rakenneyksityiskohdista ja liittymistä sekä tarvittavat tilauskaaviot valmisosista.

Elementtisuunnittelijamme laatii lujuuslaskelmineen betoni – ja teräsbetonielementtien lopulliset rakenne-, työ- ja mittapiirustukset, elementtien sijainti-, kiinnitys- ja liitosdetaljit sekä määrittelee kuljetus- ja asennusaikaiset tuennat.

Uudisrakennushankkeet

•  Teollisuusrakennukset ja -kiinteistöt
•  Liikerakennukset ja -kiinteistöt
•  Julkiset rakennukset ja kiinteistöt
•  Asuinrakennukset ja -kiinteistöt
•  Vapaa-ajanasunnot
•  Laajennukset

Korjausrakennushankkeet

•  Linjasaneeraukset
•  Kiinteistöjen laajennukset
•  Vesikattokorjaukset
•  Julkisivu- ja parvekekorjaukset
•  Runkomuutokset
•  Hissien jälkiasennukset
•  Ullakkorakentaminen
•  Kantavien rakenteiden vahvistukset

K-Suunnittelu Korjausrakennussuunnittelu-esite
Lataa esite (pdf)

Rakennesuunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia korjausrakennushankkeisiin.

KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELUA

Korjausrakentamisella pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä luodaan toimivia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä. Korjausrakennussuunnittelu on kokonaisuuden hallintaa, jossa huomioimme olemassa olevat rakenteet, soveltuvat korjausmenetelmät, käyttöhistorian, tulevan käyttötarkoituksen, suojelutarpeet, suunnitteluratkaisujen toteutettavuuden sekä korjauksella saavutettavan hyödyn. Edellä mainittuja asioita tarkastelemalla, varmistamme kiinteistön elinkaaren kannalta kokonaistaloudellisimmat korjausratkaisut.

Yrityksemme pitkä historia korjausrakentamisen parissa, mahdollistaa korjausrakennushankkeiden onnistuneen läpiviennin hankesuunnittelusta aina rakennusaikaiseen valvontaan ja käyttöönottoon asti. Hyvällä suunnittelulla säästetään aikaa ja kustannuksia sekä voidaan taata korjauksen onnistuminen.

Korjausrakennushankkeet

•  Linjasaneeraukset
•  Kiinteistöjen laajennukset
•  Vesikattokorjaukset
•  Julkisivu- ja parvekekorjaukset
•  Runkomuutokset
•  Hissien jälkiasennukset
•  Ullakkorakentaminen
•  Kantavien rakenteiden vahvistukset

K-Suunnittelu Korjausrakennussuunnittelu-esite
Lataa esite (pdf)

k-ikonit-rakennuttaminenRakenneteknistä konsultointia uudis- ja korjausrakennushankkeisiin.

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttajakonsulttimme toimii asiantuntijana ja tilaajan edustajana, sekä tukena päätöstenteossa läpi koko hankkeen. Huomioimme rakennuksen omistajat, käyttäjät, sekä heidän toimintansa tavoitteet. Suunnittelemme ja valvomme hanketta yhdessä tilaajan kanssa ja luomme edellytykset saumattomaan yhteistyöhön hankkeen eri osapuolien välillä.

Toimeksiannon laajuudesta riippuen, laadimme mm. tarve- ja hankeselvitykset, vastaamme suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisesta sekä suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta.

Uudisrakennushankkeet

•  Teollisuusrakennukset ja -kiinteistöt
•  Liikerakennukset ja -kiinteistöt
•  Julkiset rakennukset ja kiinteistöt
•  Asuinrakennukset ja -kiinteistöt
•  Vapaa-ajanasunnot
•  Laajennukset

Korjausrakennushankkeet

•  Linjasaneeraukset
•  Kiinteistöjen laajennukset
•  Vesikattokorjaukset
•  Julkisivu- ja parvekekorjaukset
•  Ikkuna- ja oviremontit
•  Hissien jälkiasennukset
•  Ullakkorakentaminen

K-Suunnittelu Korjausrakennussuunnittelu-esite
Lataa esite (pdf)

k-ikonit-isot-rakjavalvonta2Työmaavalvonnan tarkoituksena on rakentamisen laadun varmistaminen työmaalla.

TYÖMAAVALVONTA

Pätevöityneet paikallisvalvojamme huolehtivat, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvojamme keskeisimpiä tehtäviä on virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä ajallisen ja taloudellisten tavoitteiden varmistaminen siten, että tehty työ vastaa rakennuttajan asettamia vaatimuksia.

Uudisrakennushankkeet

 • Teollisuusrakennukset ja -kiinteistöt
 • Liikerakennukset ja- kiinteistöt
 • Julkiset rakennukset ja -kiinteistöt
 • Asuinrakennukset ja -kiinteistöt
 • Vapaa-ajanasunnot
 • Laajennukset

Korjausrakennushankkeet

 • Linjasaneeraukset
 • Kiinteistöjen laajennukset
 • Vesikattokorjaukset
 • Julkisivu- ja parvekekorjaukset
 • Ikkuna- ja oviremontit
 • Hissien jälkiasennukset
 • Ullakkorakentaminen

K-Suunnittelu Korjausrakennussuunnittelu-esite
Lataa esite (pdf)

k-ikonit-isot-kuntoarviotTarjoamme toimeksiantajillemme riippumatonta asiantuntemusta yksittäisten rakenteiden, rakennusosien ja rakennuskokonaisuuksien arvioinnissa.

KUNTOARVIOT

Palvelumme kohdistuvat pääasiassa taloyhtiöiden kuntoarviointiin ja pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun (PTS) yhdessä luotettavien LVI- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa. Kuntoarvio yhdessä PTS:n kanssa selventää kiinteistön korjaustarpeet ja antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista sekä kustannuksista. Mikäli kuntoarvio antaa viitteitä piilevistä rakennevaurioista, annamme suositukset tarvittavien kuntotutkimusten suorittamisesta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!