K-Suunnittelu

Faktaa ja taustoja

  • K niinkuin kokonais-
  • Asiakkaat
  • Käyttämämme ohjelmistot
  • Laatupolitiikka

k-ikonit-isot-yritysPerinteitä kunnioittaen, ihmisiin luottaen

K-Suunnittelu aloitti toimintansa toiminimiyrityksenä vuonna 1974 ja vuodesta 1975 lähtien yritys on toiminut osakeyhtiönä. Alusta pitäen yrityksen perustajalla Pertti Turusella on ollut toiminta-ajatuksena asiakaslähtöinen työn toteutus ja kokonaisvaltainen palvelu uudis- ja korjaushankkeiden kaikilla osa-alueilla suunnittelusta rakennuttamiseen ja työnaikaiseen valvontaan asti. Tästä juontaa juurensa myös yrityksen nimessä esiintyvä K-kirjain joka tarkennettuna tarkoittaa kokonaissuunnittelua.

Vuonna 2005 yhtiön omistus siirtyi yhteistyön myötä Sari Ukkoselle Pertin jäädessä eläkkeelle. Sarin periaatteena on ollut kehittää yritystä kunnioittaen perinteitä. Hänen ammattitaitonsa sekä avoin suhtautumisensa työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin ovat entisestään lisänneet yrityksen tunnettavuutta luotettavana yhteistyökumppanina. Yhteen puhaltamisen henki ja yritystoiminnan laajentuminen toi vuoden 2014 alusta pitkäaikaisen työntekijän Riku Vihkon osakkaaksi yritykseen Sarin jatkaessa pääosakkaana sekä toimitusjohtajana K-Suunnittelussa.

K-Suunnittelun pitkän historian aikana tietoa sekä osaamista on kertynyt paljon. Pertin vuosien kokemusta suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä on välittynyt myös tähän hetkeen hänen toimiessa yrityksen konsulttina, sekä hallituksen varsinaisena jäsenenä. Tämä on muodostanut vahvan kivijalan yrityksemme toiminnalle.

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy on ostanut Savonlinnalaisen suunnittelu- ja konsulttitoimisto EL Palsa Oy:n suunnitteluliiketoiminnan.

Liiketoimintakauppa vahvistaa K-suunnittelun suunnitteluliiketoimintaa Itä-Suomessa sekä tukee strategiaa tarjota asiakkaille laadukkaita arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluja sekä rakennuttamis- ja valvontapalveluja kustannustehokkaasti. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppaa koskevan sopimuksen 20.12.2019. Suunnitteluliiketoiminta siirtyy K-Suunnittelu Oy:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupan myötä vanhat asiakkuudet sekä toimeksiannot siirtyvät K-Suunnittelu Oy:n hoidettaviksi, kauppa ei aiheuta muutoksia tehtyihin sopimuksiin.

Toiminta Savonlinnassa jatkuu keskeytyksettä nykyisissä toimitiloissa osoitteessa Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna. EL Palsa Oy:n henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä K-Suunnittelun palvelukseen. Yrityksen aiempi omistaja Leo Palsa jatkaa suunnittelupäällikkönä vastaten Savonlinnan toimipisteen liiketoiminnasta sekä rakennuttamis- ja valvontapalveluista Savonlinnan talousalueella. Jouni Muukkonen siirtyy vastaamaan K-Suunnittelun rakennesuunnitteluliiketoiminnasta.

Leolla on vahva kokemus rakennushankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä sekä kiinteistöjen kuntotutkimuksista aina PKA-Fise pätevyyttä myöten. Jounilla on pitkä työhistoria eri suunnittelutoimistojen ja työmaaorganisaatioiden palveluksessa suunnittelutehtävistä tietomallintamisen kehitystehtäviin. Jouni on suorittanut A-vaativuusluokan puu- ja betonirakenteiden Fise suunnittelijapätevyydet.

Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy on ostanut imatralaisen Arkkitehtuuri-toimisto Manninen & Kni suunnitteluliiketoiminnan.

Liiketoimintakauppa vahvistaa K-suunnittelu Oy:n suunnitteluliiketoimintaa Itä-Suomessa sekä tukee strategiaa tarjota asiakkaille arkkitehti- ja rakennesuunnittelupalveluja kustannustehokkaasti. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppaa koskevan sopimuksen 22.6.2016.

Suunnitteluliiketoiminta siirtyy K-Suunnittelu Oy:lle 1.8.2016 alkaen. Toiminta Imatralla jatkuu keskeytyksettä nykyisessä toimipisteessä osoitteessa Heikinkatu 1, 55100 Imatra.  Vanhat asiakkuudet sekä toimeksiannot siirtyvät K-Suunnittelu Oy:n hoidettaviksi, kauppa ei aiheuta muutoksia tehtyihin sopimuksiin. Jatkossa rakennesuunnittelupalvelut tulevat olemaan osa Imatran toimipisteen palvelutarjontaa.

Arkkitehtuuritoimisto Manninen & Kni aputoiminimellä Imatran Kopiointi harjoittama kopioliiketoiminta ei siirry kaupan yhteydessä Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy:lle. Imatran Kopiointi jatkaa kopioliiketoimintaa itsenäisenä yrityksenä.

Rakennusarkkitehti Eeva Manninen sekä arkkitehtiylioppilas Anna Kojo siirtyvät K-Suunnittelun palvelukseen. Eevalla ja Annalla on vahva kokemus kauppa- ja liikerakennusten, koulujen-, päiväkotien sekä asuin- ja vapaa-ajanrakennusten suunnittelutehtävistä. Nämä yhdistettynä toimistomme jo entuudestaan vahvaan rakenne- ja korjaussuunnittelun osaamiseen, antavat erinomaiset mahdollisuudet tarjota laadukasta konsultointi- ja suunnittelupalvelua julkiselle sektorille, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöille, rakennusliikkeille, yrityksille ja yksityishenkilöille.

Suunnittelupäällikkö  Kimmo  Hartikainen  vastaa  Imatran  toimipisteen  suunnittelutoimeksiannoista 1.8.2016 alkaen.

Perustehtävä

K-Suunnittelu tarjoaa rakennusalan konsultointipalveluja kokonaisvaltaisesti suunnittelutehtävistä rakennuttamiseen ja työnaikaiseen valvontaan asti. Toimimme uudisrakentamisen kuin myös korjausrakentamisen puolella.

Tavoite

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme entistäkin korkeatasoisempia palveluja. Suhtaudumme intohimoisesti työhömme sekä taitojemme ja osaamisemme kehittämiseen. Panostamme henkilökuntamme jatkokoulutukseen sekä suunnitteluohjelmistojemme kehittämiseen.

 

k-ikonit-isot-asiakkPalvelemme kaikkia rakentamisen kanssa työskenteleviä, sekä ammattilaisia että pienrakentajia

k-ikonit-rakennuttaminenJULKINEN SEKTORI

Ammattitaitomme suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan eri osa-alueilla mahdollistavat kokonaisuuksien tehokkaan hallinnan. Meillä on vankka kokemus julkisten rakennusten arkkitehti- rakenne- ja korjaussuunnittelutehtäväistä. Yrityksen pitkä historia varsinkin korjausrakentamisen parissa mahdollistaa korjausrakennushankkeiden onnistuneen läpiviennin hankesuunnittelusta aina rakennusaikaiseen valvontaan ja käyttöönottoon asti.

k-ikonit-rakennuttaminenTALOYHTIÖT

Toteutamme LVIS-saneerausten, julkisivu- ja ikkunaremonttien, vesikattoremonttien sekä muiden remonttien suunnittelun asukaslähtöisesti tilaajan toivomuksia kuunnellen. Suunnittelussa huomioimme mm. tilojen toimivuuden, kustannukset, esteettömyyden, arkkitehtonisen ulkoasun sekä viranomaismääräykset. Tavoitteenamme on suunnitella kokonaisuus, joka palvelee kiinteistön omistajia sekä käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla ja tekee asumisesta viihtyisää, mukavaa ja helppoa. Suunnittelussa kiinnitämme huomioita asukkaiden asumismukavuuteen ja helppouteen myös rakentamisen aikana.

k-ikonit-asiakkaat-yritYRITYKSET JA RAKENNUSLIIKKEET

Huolehdimme rakentamiseen liittyvistä tehtävistä, jotta sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi. Yhteistyö luotettavien LVIS-suunnittelijoiden kanssa mahdollistaa myös LVI- ja sähkösuunnittelun yhdistämisen osaksi toimeksiantoa. Suunnittelun keskittämisellä saavutetaan paras toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä.

Palvelemme yrityksiä ja rakennusliikkeitä pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä teollisuus- ja liikerakennusten rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävissä. Toteutamme suunnittelun asiakkaidemme vaatimusten mukaan sovitussa laajuudessa.

k-ikonit-asiakkaat-pienrPIENRAKENTAJAT

Saat kaikki tarvitsemasi palvelut saman katon alta. Tieto suunnittelijalta toiselle sekä työmaalle välittyy helposti ja tarkasti. Palveluitamme ovat pää-, arkkitehti-, sisustus ja rakennesuunnittelu, sekä valvontatehtävät. Tarvittaessa etsimme hankkeellenne LVI- ja sähkösuunnittelijat, sekä annamme suosituksia luotettavista rakentajista.

Tutustu palveluihimme

Lue tarkemmin Palvelut-sivulta!

k-ikonit-isot-ohjKäyttämämme ohjelmistot

ohj-kokon

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelun ohjelmistomme on Archicad.

ohj-rakennesuunnittelu

RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelussa käytämme Autodesk Revit Building Design Suite 2016 -ohjelmistoa.

ohj-energia

RAKENNESUUNNITTELU

Rakennedetaljit ja elementtisuunnitelmat laadimme CADS-Planer House Pro ohjelmistolla

 

 

KUSTANNUSLASKENTA

Rakennushankkeiden kustannusten arviointiin käytämme Kustannustieto Taku® -järjestelmää

ohj-rakfys

RAKENNUSFYSIKAALISET TARKASTELUT

Rakennusfysikaaliset tarkastelut laadimme DOF-lämpö -sovelluksella.

KotoproVisma

PÖYTÄKIRJAT JA PROJEKTINHALLINTA

Pöytäkirjojen laadintaan käytämme KotoPro-sovellusta ja projektienhallintaan käytämme Visma-ohjelmistoa.

ohjelmistologot-finnwoodohjelmistologot-jigi

PUU-, BETONI- JA TERÄSRAKENTEET

Lujuustarkasteluihin käytämme Finnwood- ja Jigi-ohjelmistoja.

ohj-tekstink

TEKSTINKÄSITTELY JA TAULUKKOLASKENTA

Tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan käytämme Microsoftin Office-ohjelmistoa.

k-ikonit-isot-laatuTietoista työtä korkean laadun saavuttamiseksi

LUOTETTAVUUS

Laadukkaalla johtamisella ja suunnittelutyöllä sekä hyvällä asiakaspalvelulla edistämme mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina. Toimintamme on läpinäkyvää ja annamme luotettavaa tietoa palveluistamme sekä toiminnastamme. Noudatamme säädettyjä lakeja, rakentamista ohjaavia määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa.

OSAAVA JA SITOUTUNUT HENKILÖKUNTA

Suhtaudumme intohimoisesti työhömme ja osaamisemme kehittämiseen. Panostamme henkilökuntamme jatkokoulutukseen ja sitouttamiseen. Jokainen työntekijämme vastaa oman työnsä ja toimintansa laadusta ja on sitoutunut toimimaan asettamiemme laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Laatu on koko henkilökuntamme yhteinen asia.

JATKUVA KEHITYS

Kehitämme yritystoimintaamme ja laadunhallintajärjestelmäämme johdonmukaisesti. Seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä sekä tuotevaatimuksissa tapahtuvia muutoksia. Pidämme ajan tasalla ammattitaitoisessa työssä tarvittavat määräykset, ohjeet, normit, käsikirjat ym. sekä tehokkaaseen työskentelyyn tarvittavat ATK-laitteet ja -ohjelmistot.

LAATUTAVOITE

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille korkeatasoista suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelua kustannustehokkaasti. Haluamme varmistaa rakentamisen elinkaariajattelun mukaiset kokonaistaloudelliset ratkaisut, jotka vastaavat toimeksiantajamme tarvetta. Haluamme huolehtia toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävästä rakentamisesta. Yrityksellemme on tärkeää, että toimeksiannot suoritetaan sovittuihin ajankohtiin mennessä sekä palvelumme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, viranomaismääräykset ja normit.

Laatukäsikirja

Lataa oheisesta linkistä K-Suunnittelun laatukäsikirja, jonka pohjalta rakennamme toimintaamme jatkuvan kehittämisen periaatteella.
Adobe_PDF_Icon

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!