• Meistä
  • Asiakkaat
  • Ohjelmistot
  • Laatupolitiikka

k-ikonit-isot-yritysPerinteitä kunnioittaen, ihmisiin luottaen

K-Suunnittelu aloitti toimintansa toiminimiyrityksenä vuonna 1974 ja vuodesta 1975 lähtien yritys on toiminut osakeyhtiönä. Alusta pitäen yrityksen perustajalla Pertti Turusella on ollut toiminta-ajatuksena asiakaslähtöinen työn toteutus ja kokonaisvaltainen palvelu uudis- ja korjaushankkeiden kaikilla osa-alueilla suunnittelusta rakennuttamiseen ja työnaikaiseen valvontaan asti. Tästä juontaa juurensa myös yrityksen nimessä esiintyvä K-kirjain joka tarkennettuna tarkoittaa kokonaissuunnittelua.

Vuonna 2005 yhtiön omistus siirtyi yhteistyön myötä Sari Ukkoselle Pertin jäädessä eläkkeelle. Sarin periaatteena on ollut kehittää yritystä kunnioittaen perinteitä. Hänen ammattitaitonsa sekä avoin suhtautumisensa työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin ovat entisestään lisänneet yrityksen tunnettavuutta luotettavana yhteistyökumppanina. Yhteen puhaltamisen henki ja yritystoiminnan laajentuminen toi vuoden 2014 alusta pitkäaikaisen työntekijän Riku Vihkon osakkaaksi yritykseen Sarin jatkaessa pääosakkaana.

K-Suunnittelun pitkän historian aikana tietoa sekä osaamista on kertynyt paljon. Pertin vuosien kokemusta suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä on välittynyt myös tähän hetkeen hänen toimiessa yrityksen konsulttina, sekä hallituksen varsinaisena jäsenenä. Tämä on muodostanut vahvan kivijalan yrityksemme toiminnalle.

k-ikonit-isot-asiakkPalvelemme kaikkia rakentamisen kanssa työskenteleviä, sekä ammattilaisia että pienrakentajia

k-ikonit-rakennuttaminenJULKINEN SEKTORI

Ammattitaitomme suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan eri osa-alueilla mahdollistavat kokonaisuuksien tehokkaan hallinnan. Meillä on vankka kokemus julkisten rakennusten arkkitehti- rakenne- ja korjaussuunnittelutehtäväistä. Yrityksen pitkä historia varsinkin korjausrakentamisen parissa mahdollistaa korjausrakennushankkeiden onnistuneen läpiviennin hankesuunnittelusta aina rakennusaikaiseen valvontaan ja käyttöönottoon asti.

k-ikonit-rakennuttaminenTALOYHTIÖT

Toteutamme LVIS-saneerausten, julkisivu- ja ikkunaremonttien, vesikattoremonttien sekä muiden remonttien suunnittelun asukaslähtöisesti tilaajan toivomuksia kuunnellen. Suunnittelussa huomioimme mm. tilojen toimivuuden, kustannukset, esteettömyyden, arkkitehtonisen ulkoasun sekä viranomaismääräykset. Tavoitteenamme on suunnitella kokonaisuus, joka palvelee kiinteistön omistajia sekä käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla ja tekee asumisesta viihtyisää, mukavaa ja helppoa. Suunnittelussa kiinnitämme huomioita asukkaiden asumismukavuuteen ja helppouteen myös rakentamisen aikana.

k-ikonit-asiakkaat-yritYRITYKSET JA RAKENNUSLIIKKEET

Huolehdimme rakentamiseen liittyvistä tehtävistä, jotta sinä voit keskittyä omaan liiketoimintaasi. Yhteistyö luotettavien LVIS-suunnittelijoiden kanssa mahdollistaa myös LVI- ja sähkösuunnittelun yhdistämisen osaksi toimeksiantoa. Suunnittelun keskittämisellä saavutetaan paras toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä.

Palvelemme yrityksiä ja rakennusliikkeitä pien-, rivi- ja kerrostalojen sekä teollisuus- ja liikerakennusten rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelutehtävissä. Toteutamme suunnittelun asiakkaidemme vaatimusten mukaan sovitussa laajuudessa.

k-ikonit-asiakkaat-pienrPIENRAKENTAJAT

Saat kaikki tarvitsemasi palvelut saman katon alta. Tieto suunnittelijalta toiselle sekä työmaalle välittyy helposti ja tarkasti. Palveluitamme ovat pää-, arkkitehti-, sisustus ja rakennesuunnittelu, sekä valvontatehtävät. Tarvittaessa etsimme hankkeellenne LVI- ja sähkösuunnittelijat, sekä annamme suosituksia luotettavista rakentajista.

k-ikonit-isot-ohjOhjelmistot

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtisuunnittelussa käyttämämme ohjelmistot: Archicad ja AutoCAD.


RAKENNESUUNNITTELU

Rakennesuunnittelussa käyttämämme ohjelmistot: Tekla Structures ja Cadmatic.


PUU-, BETONI- JA TERÄSRAKENTEET

Lujuustarkasteluihin käytämme Jigi- ja Finnwood -ohjelmistoja.Työmaavalvonnan dokumentointi

Työmaavalvonnan dokumentointi tehdään Infomaatti -ohjelmistolla.

RAKENNUSFYSIKAALISET TARKASTELUT

Rakennusfysikaaliset tarkastelut laadimme DOF-lämpö -sovelluksella.

KUSTANNUSLASKENTA

Rakennushankkeiden kustannusten arviointiin käytämme Kustannustieto Taku® -järjestelmää.

PROJEKTINHALLINTA

Projektinhallintaan käytämme Visma -ohjelmistoa.

DOKUMENTTIEN HALLINTA

Tekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan käytämme Microsoftin Office 365 -ohjelmistoa.

TIETOTURVA

Tiedon varmistamiseen ja tietoturvariskien hallintaan käytämme MD Turva 365 -ohjelmistoa.

k-ikonit-isot-laatuTietoista työtä korkean laadun saavuttamiseksi

LUOTETTAVUUS

Laadukkaalla johtamisella ja suunnittelutyöllä sekä hyvällä asiakaspalvelulla edistämme mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina. Toimintamme on läpinäkyvää ja annamme luotettavaa tietoa palveluistamme sekä toiminnastamme. Noudatamme säädettyjä lakeja, rakentamista ohjaavia määräyksiä sekä hyvää rakennustapaa.

OSAAVA JA SITOUTUNUT HENKILÖKUNTA

Suhtaudumme intohimoisesti työhömme ja osaamisemme kehittämiseen. Panostamme henkilökuntamme jatkokoulutukseen ja sitouttamiseen. Jokainen työntekijämme vastaa oman työnsä ja toimintansa laadusta ja on sitoutunut toimimaan asettamiemme laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Laatu on koko henkilökuntamme yhteinen asia.

JATKUVA KEHITYS

Kehitämme yritystoimintaamme ja laadunhallintajärjestelmäämme johdonmukaisesti. Seuraamme aktiivisesti lainsäädännössä sekä tuotevaatimuksissa tapahtuvia muutoksia. Pidämme ajan tasalla ammattitaitoisessa työssä tarvittavat määräykset, ohjeet, normit, käsikirjat ym. sekä tehokkaaseen työskentelyyn tarvittavat ATK-laitteet ja -ohjelmistot.

LAATUTAVOITE

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille korkeatasoista suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelua kustannustehokkaasti. Haluamme varmistaa rakentamisen elinkaariajattelun mukaiset kokonaistaloudelliset ratkaisut, jotka vastaavat toimeksiantajamme tarvetta. Haluamme huolehtia toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävästä rakentamisesta. Yrityksellemme on tärkeää, että toimeksiannot suoritetaan sovittuihin ajankohtiin mennessä sekä palvelumme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, viranomaismääräykset ja normit.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!